Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby v MŠ

Platby v MŠ

V mateřské škole se měsíčně platí stravné a částečná úhrada neinvestičních nákladů (školné). Platby lze provádět bezhotovostně inkasem nebo ve výjimečných případech v hotovosti, po domluvě s vedoucí školní jídelny, která je pověřena výběrem těchto plateb.

Výše částečné úhrady neinvestičních nákladů je v současné době 650 Kč za měsíc. Děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1.9.2021 do 31. 8. 2022, se budou celý školní rok vzdělávat bezúplatně.

Osvobozen od úplaty je (v souladu s vyhl.č. 214/2012 Sb.): zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nezaopatřeného dítěte, pokud mu náleží zvýšení příspěvku na péči rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Výše stravného je určena na 45 Kč/den. Norma je stanovena: 11 Kč na dopolední svačinu a 25 Kč na jeden oběd a 9 Kč na odpolední svačinu. U dětí, které dovrší ve školním roce 7 roků je výše stravného na jeden den 48 Kč . Norma je stanovena na 11 Kč na dopolední svačinu a 28 Kč na jeden oběd a 9 Kč na odpolední svačinu. V případě, že Vaše dítě nepůjde do MŠ, tak je prosím odhlaste nejlépe den předem nebo do 7.30 daného dne paní učitelce ve třídě nebo telefonicky do MŠ. Bez omluvy se bude oběd účtovat a můžete si ho v první den neplánovaného nepřítomnosti odebrat do vlastního čistého nosníku v 11.00 v kuchyni MŠ.

V mateřské škole je celodenně zajištěn pitný režim.