Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Den v MŠ

Den v MŠ

Naše mateřská škola zahajuje svůj provoz každý pracovní den již od 6.00 hodin.

Dopolední náplní pobytu dětí je především hra, tělovýchovné, hudebně pohybové a tvořivé činnosti, při kterých se děti pod odborným vedením pedagogů všestranně rozvíjejí. Během této doby je dětem podávána svačinka.

9.30 – 9.45 odcházejí děti na vycházku, nebo si hrají na školních zahradách.

11.45 – 12.00 hodin, po příchodu z pobytu venku, vydávají paní kuchařky v jednotlivých třídách dětem oběd.

Po obědě děti poslouchají pohádky, odpočívají a podle svých potřeb postupně vstávají a svačí.

Také odpoledne jsou pro děti připravovány rozmanité činnosti jak ve třídách, tak na školní zahradě.

Pokud by Vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu pouze 4 hodiny denně, je doporučená doba pobytu v mateřské škole od 8.15 hod. do 12.15 hod. (8.00 hod. –12.00 hod.)

Při práci s dětmi preferujeme volnou hru, námětové hry, práci s přírodním materiálem, práci s encyklopediemi, poznávací vycházky, výlety. K rozvoji dětí využíváme přirozené situace, metody tvořivé dramatiky, prožitkové učení, individuální i skupinové řízené činnosti.

Provoz naší mateřské školy končí v 16.30 hodin.