Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > O školce

O školce

Naše mateřská škola je šestitřídní a vznikla k 1. 1. 2003 sloučením Mateřské školy Dvorská 30 a Mateřské školy Dvorská 96 v jednu příspěvkovou organizaci.

Budova MŠ na ulici Dvorská 96 je umístěna na sídlišti Sever v blízkosti rekreační oblasti Pálava. Odloučené pracoviště MŠ Dvorská 30 se nachází rovněž na sídlišti Sever v blízkosti obchodního střediska. Obě budovy mateřské školy mají vlastní školní jídelnu.

Místnosti pro pobyt dětí jsou prostorné a světlé. Vybavení hračkami a pomůckami přispívá k rozvoji osobnosti dětí tak, aby každé dítě mohlo uspokojovat své potřeby a zájmy. Ve třídách byly vybudované hrací kouty a instalována tělovýchovná zařízení, která podporují spontánní pohyb dětí (lana, skluzavky, ribstoly). Všechny prostory, které slouží dětem při jejich pohybu v mateřské škole, jsou účelné a esteticky uspořádány, vyzdobeny dětskými výtvarnými pracemi. Obě budovy mateřské školy mají vlastní školní zahradu, která jsou vybavena pískovišti, průlezkami, skluzavkami, zahradními domky, stolky a lavečkami.

Filozofií naší školy je ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost dětí předškolního věku tak, aby byly dobře připraveny pro život, aby se dokázaly orientovat ve společnosti a našly v ní své místo a uplatnění.

Chceme, aby děti, které odcházejí z naší školy, byly maximálně rozvinuté na základě svým možností, a to jak po stránce fyzické, psychické a sociální, aby mohly ve zdraví prožít plnohodnotný a smysluplný život. Proto je naším cílem připravovat dětem dostatečně stimulující prostředí bohaté na nejrůznější podněty, poskytnout dostatečný prostor k uplatnění vlastních aktivit a tvořivosti, podporovat, usměrňovat, či kompenzovat rozvoj dětí výchovou, příkladem a srdcem.