Mravenečci

Ve třídě je zapsáno 26 dětí. Sourozenci navštěvují stejnou třídu. Třída je věkově smíšená od 3 do 6 let. Třída slouží jako herna, tělocvična, jídelna i ložnice. U třídy je šatna, umývárna a sociální zařízení. Místnosti pro pobyt dětí jsou prostorné, vybavené dostatečným množstvím hraček a pomůcek. Třída je zaměřena zejména na výtvarné a pracovní činnosti.

Besídka Mravenečci
P1060105.JPG
Svátek matek Mravenečci
P1060582.JPG