Berušky

Ve třídě je zapsáno 26 dětí. Sourozenci navštěvují stejnou třídu. Třída je věkově smíšená od 3 do 6 let. Třída slouží jako herna, tělocvična, jídelna i ložnice. U třídy je šatna, umývárna a sociální zařízení. Místnosti po pobyt dětí jsou prostorné, vybavené dostatečným množstvím hraček a pomůcek.Třída je zaměřena na výuku anglického jazyka . O děti pečuje Alexandra Soušková a Martina Hejčová.

Berušky 2016/2017
IMG_3873.JPG

Vánoční besídka Berušky 2016
085.JPG

Svátek Matek Berušky
027.JPG
Berušky Foto