Stravování: vedoucí ŠJ je p. Mája Bahelková, kterou zastihnete v budově Dvorská 96 každé pondělí a čtvrtek. V budově Dvorská 30 každou středu. Telefonické spojení:** -MŠ Dvorská 30: 515 538 523 -MŠ Dvorská 73350335 -Email: sjdvorska@seznam.cz Omlouvat dítě ze stravy můžete paní učitelce nebo telefonicky vždy do 7.30 hod.** První den nepřítomnosti dítěte, si můžete odebrat stravu do vlastního nosníku v 11.00 hod. Zvoňte v kuchyni a nahlaste paní kuchařce jméno dítěte a z které jste třídy. (Prosíme, nenoste skleněné nádoby, ani plastové obaly od ramy). Nebude-li dítě odhlášeno v první den nepřítomnosti, bude stravné zaúčtováno. Cena stravného ============== Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou o školním stravování č. č. 107/2005 Cena celodenního stavování pro děti od 3–6 let je 34,–Kč. Ranní svačina 8,–Kč Oběd 19,–Kč. Odpolední svačina 7,–Kč. Děti, které mají odklad do ZŠ a dosáhnou ve školním roce v MŠ 7 let, platí za stravu 37,–Kč. Ranní svačina 8,–Kč Oběd 22,–Kč. Odpolední svačina 7,–Kč. V této cenně je započítán pitný režim, který je ze zákona 3,–Kč na den. Pokud půjde dítě po obědě domů, bude se počítat jen ranní svačina a oběd.