ZÁPIS DO MŠ 2019

Organizace zápisu 2019
Kritéria pro přijímání dětí 2019
Vyhláška

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2019

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS:

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.
Předzápis bude otevřen od 2.4. 2019.
Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/…kola/dvorska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.
Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.


OZNÁMENÍ RODIČŮM

Od 1. ledna 2019 se naše škola zapojila do projektu s názvem

„ Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání

…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………….

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt MŠ z fondů EU 2018/2019

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Od druhého pololetí letošního školního roku jsme zahájili kroužek Technické MŠ.

Cílem kroužku Technické školky je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:
Technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Děti si pod vedením pedagogů ale i podle svých představ samy vyrobí model na dané téma.

Technická MŠ

P1070178.JPG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2016 - 2019

Školní řád 2017 - 2018

Projekt naší MŠ dotovaný z fondů EU

Projekt MŠ z evropských fondů