PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
K prázdninovému provozu byly přijaty všechny přihlášené děti, rozdělení na
budovu Dvorská 96 a Dvorská 30 bylo rodičům sděleno emailem nebo
telefonicky.

Platbu na stravné a školné vybíráme dopředu (150 Kč školné/týden a 140 Kč
stravné/týden), prosím kontaktujte p. Bahelkovou tel. 733 502 335.

Sebou do MŠ prosím dítěti vemte přezůvky, hrneček a pyžamko.

Rozhodnutí o přijetí na prázdniny nebudeme posílat poštou, ale předá Vám ho
paní učitelka ve třídě první den.

První den budou viset na dveřích seznamy rozdělení dětí do tříd.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve středu 26.6. 2019 v 15:00 hod. v budově MŠ Dvorská 96. (třída Mravenci, I. patro).

Seznam přijatých dětí 2019

Seznam nepřijatých dětí 2019

Prázdninový provoz MŠ 2019 - tabulka

Žádost prázdninový pobyt 2019

ZÁPIS DO MŠ 2019

Organizace zápisu 2019
Kritéria pro přijímání dětí 2019
Vyhláška

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2019

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS:

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.
Předzápis bude otevřen od 2.4. 2019.
Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/…kola/dvorska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.
Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.


OZNÁMENÍ RODIČŮM

Od 1. ledna 2019 se naše škola zapojila do projektu s názvem

„ Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání

…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………….

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt MŠ z fondů EU 2018/2019

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Od druhého pololetí letošního školního roku jsme zahájili kroužek Technické MŠ.

Cílem kroužku Technické školky je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:
Technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Děti si pod vedením pedagogů ale i podle svých představ samy vyrobí model na dané téma.

Technická MŠ

P1070178.JPG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2016 - 2019

Školní řád 2017 - 2018

Projekt naší MŠ dotovaný z fondů EU

Projekt MŠ z evropských fondů