ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠK. ROK 2018 / 2019

Organizace zápisu 2018
Kritéria pro přijímaní dětí 2018
Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2018


Organizace provozu MŠ v měsících červenec a srpen 2018

prázdninový provoz 2018

Od druhého pololetí letošního školního roku jsme zahájili kroužek Technické MŠ.

Cílem kroužku Technické školky je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:
Technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Děti si pod vedením pedagogů ale i podle svých představ samy vyrobí model na dané téma.

Technická MŠ

P1070178.JPG

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY MŠ Dvorská 96.
Všechny lekce budou probíhat ve středu od 15.00 do 16.00 hodin.
První lekce 24.1.2018 v 15:00 hod. ve třídě Berušky.

Při každé lekci musí být s dítětem vždy přítomen jeden z rodičů!

Na každé lekci odborná přednáška pro rodiče.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2016 - 2019

Školní řád 2017 - 2018

Prázdninový provoz dodatek ke směrnici

Projekt naší MŠ dotovaný z fondů EU

Projekt MŠ z evropských fondů


Nová telefonní čísla – Dvorská 30

KOŤATA – 515 538 523
VEVERKY – 515 538 527
MOTÝLCI – 515 538 528
KUCHYŇ – 515 538 522
VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ – 515 538 535
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY – 515 538 544