OZNÁMENÍ RODIČŮM

Od 1. ledna 2019 se naše škola zapojila do projektu s názvem

„ Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání

…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………….

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt MŠ z fondů EU 2018/2019

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Od druhého pololetí letošního školního roku jsme zahájili kroužek Technické MŠ.

Cílem kroužku Technické školky je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:
Technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Děti si pod vedením pedagogů ale i podle svých představ samy vyrobí model na dané téma.

Technická MŠ

P1070178.JPG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2016 - 2019

Školní řád 2017 - 2018

Projekt naší MŠ dotovaný z fondů EU

Projekt MŠ z evropských fondů